אבטחת מוסדות

אבטחת מוסדות חינוך, למה כדאי לשים לב? 

רבים מאתנו שולחים את ילדיהם בוקר-בוקר אל הגנים ואל בתי הספר, מתוך אמונה שהם יקבלו שם את החינוך המיטבי. למוסדות החינוך ישנה אחריות רבה על שלומם הנפשי והגופני של הילדים שהופקדו בידיהם, אולם אם הורה רוצה להיות בטוח שילדו מוגן היטב, כדאי שישים לב אל הדברים הבאים:

  1. ראשית כל, יש לבדוק שהמוסד החינוכי מקפיד על יישום כל מרכיבי הביטחון המתחייבים על פי חוק. בכלל זה, יש לבדוק שקיימת גדר המקיפה את המוסד, שער כניסה שניתן לנעול אותו מבפנים, לחצני מצוקה למוקד (אם מדובר בגן ללא אבטחה צמודה), מערכת כריזה בבתי הספר ועוד. יש הבדלים בין הנדרש מגן ילדים לבין בתי הספר, כשאמצעי האבטחה הנדרשים מבתי הספר יהיו רבים יותר מאלו של הגנים.   
  2. לא ניתן לאבטח את כל מוסדות החינוך ולכן נקבעו קריטריונים מסוימים על ידי המשטרה, למוסדות שמחייבים אבטחה אזרחית. כך נקבע, שמוסד חינוכי בעל 100 תלמידים ומעלה, (למעט מוסדות לחינוך מיוחד), או באשכול של 3 גנים ומעלה, חייבים להשתמש בשירותי אבטחה. אם המוסד החינוכי איננו בעל אישור מטעם משרד החינוך ואין לו סמל מוסד, הוא לא מחויב בכך, ויש לתת על כך את הדעת. 
  3. מאבטח בשער בית הספר צריך להיות בעל הכשרה מתאימה מטעם חברה שאושרה על ידי משטרת ישראל. המאבטח צריך להיות מאומן היטב להתמודדות עם מצבים של פעילות חבלנית עוינת ופגיעה בביטחון הציבור. 
  4. תפקידו של מאבטח במוסד חינוכי הוא רב אחריות, ועליו לבצע סריקות בוקר טרם הגעת התלמידים, לזהות מי מבקש להיכנס למוסד ולמנוע כניסת אנשים וכלי רכב שאינם מורשים להיכנס. במהלך שעות הלימודים, עליו להימצא בקרבת השער המרכזי של המוסד, להיות ערני ולפקח על כל המתרחש ברחבת שער הכניסה וחצר בית הספר. 
  5. יש לוודא שכל שערי הכניסה למוסדות נעולים במשך כל זמן הלימודים בהתאם להוראות קב"ט. לאחר ששערי המוסד נסגרים, אסור להכניס אנשים, כולל אחים או הורי תלמידים, ללא אישור מנהל המוסד וכדאי לשים לב שהמאבטח ממלא אחר הוראה זו.   

צוות אגם אבטחה

בואו נדבר ...